"Die goede oude tijd"

Heb vandaag, 1 januari 1982, mijn grote schilderij van de Paddestoelen, van de juiste datum voorzien. Ik kan mij nog herinneren dat ik het op een zaterdagmiddag schilderde in èèn keer. Ik draaide hierbij een langspeelplaat van Leo Janàcek, t.w. Sinfonietta en Tarras Bulba. De muziek van Tarras Bulba intrigeerde mij zeer. Ik raakte in vervoering van de muziek : erg krachtig, hetgeen in het schilderij naar voren komt. Er gaat ook iets geheimzinnigs van de muziek uit, alarmerend, bovenaards, alles verzinkt in een groot niets, iets van bloed, maar nooit banaal of aards. Het komt m.i. tot uiting in de gevallen en gekromde paddestoelen. Ik voelde een grote blijdschap bij het horen van de Sinfonietta, hetgeen in de kleuren te zien is, echter verdonkerd en alarmerend rood doormengd, tengevolge van Tarras Bulba.
De Hoeksche Waard, gedichtje van mijzelf : In het land van de Heere hebben de wolken vrij spel Zij drijven rond met gouden randen naar Hemel en Hel.
Gebruik het olieverfmengsel van mijn bloemschilderingen steeds als ondergrond voor mijn volgende schilderijen.Blijf dan zo doende in de schoonheid,welke ik zo zeer liefheb verkeren.
Onze tuin in Roosendaal (N.Br.) Symfonie van de werkgever van mijn schoonvader: Rogier van Otterloo, de oude dirigent van het Residentie Orkest
uit : Wagner : Siegfried und Isolde
En dit is Maria, de Moeder Gods, ontstaan uit Renaissance Muziek...
..En dit is mijn lieve Opa in de leeftijd van ongeveer 68 jaar. Een potloodtekening. Hubertine Heestermans.
Dit is een experiment : Arabische Muziek Een mix van de plaatsen Dussen en Roosendaal in NoordBrabant. In liefdevolle herinnering...

Nieuwe reacties